Over Kemados

“Kemados” is opgericht op 27 december 1925, maar de eerste ledenbijeenkomst was op zondag 17 januari 1926.

Het doel van “Kemados” : de vriendschap en de verbondenheid tussen haar leden te bevorderen.
Ze organiseert bijeenkomsten met culturele en informatieve spreekbeurten. En uitstappen.
Heeft een afdeling, genaamd vrijetijdsafdeling”- gesticht op 26 januari 1989; die op de 2de en 4de donderdag van de maand bijeenkomt.
Doel is senioren ontspanning te geven, ook werklozen en zieken.
Naast Doven en slechthorenden mogen ook valide leden erbij komen, indien ze tenminste de gebarentaal en de leefwereld van de Doven respecteren.

“Kemados” heeft de Koninklijke titel sinds 23 mei 1951.

Acties zijn: maandelijkse bijeenkomst op de 4de zondag van de maand.
Jaarlijkse herdenking feest aan priester zaliger de L’Epée.
Jaarlijks een dagreis, zowel in binnen- of buitenland.
Jaarlijks een Kerstfeest voor leden en hun kinderen.
Organiseert geregeld ontspanningspelen.
Heeft een clubje : triktrak spelers met kampioentitel
Organiseert museum, stad/dorp bezoeken, bedrijven , enz..
Vorming over diverse thema, informatieve spreekbeurten.

Afdelingen