Kebildo

Over Kebildo

Uit vele getuigenissen uit de geschiedenis blijkt dat het biljartspel gedurende vele eeuwen voor de ontspanning van mannen en vrouwen gezorgd heeft, toch weet niemand met zekerheid wanneer het biljartspel werd ontdekt.