inloggen

Leden

Lid worden

Voor slechts 5 euro per persoon ben je een heel jaar lid van Kebildo.
Liefst wordt dit lidgeld afgerekend tijdens het jaarlijkse teerfeest in juni.

Elk lid mag meedoen met vrijspel.
Een lid die een vrijspel handicap heeft van minimum 30, mag ook overband spelen.
Elk lid wordt uitgenodigd om mee te spelen tegen andere clubs.

Bestuurslid worden

Om bestuurslid te worden moet je eerst een jaar lid geweest zijn.

Volgende functies zetelen in het bestuur van Kebildo :

  • voorzitter
  • schatbewaarder
  • secretaris
  • commissaris(sen)

De huidige bestuursleden vind je onder Huidige bestuursleden (www.piramime.be/kebildo/bestuursleden).
Een lijst met de namen van de vorige en huidige bestuursleden vind je onder Bestuur (www.piramime.be/kebildo/pagina/bestuursleden).

Wedstrijden tegen andere clubs

Regelmatig worden er wedstrijden georganiseerd tegen bevriende clubs.
We spelen één keer thuis, maar gaan ook bij hen op bezoek.
Meestal zijn het horende clubs, maar ook tegen Dovra spelen we jaarlijks onze wedstrijden.

Een kalender van de wedstrijden vind je onder Kalender (www.piramime.be/kalender/kebildo).
Andere informatie i.v.m. wedstrijden vind je onder Wedstrijden (www.piramime.be/kebildo/pagina/wedstrijden).

Jaarlijkse kampioenenhuldiging / teerfeest

Elk lid wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het jaarlijkse kampioenenhuldiging en teerfeest.
Dit festijn gaat meestal door tijdens het laatste of voorlaatste weekend van juni, in Piramime.

Na een woordje van de voorzitter worden de uitslagen en kampioenen bekend gemaakt en verschillende premies uitgedeeld. De kamipioenen krijgen uiteraard een 'beker' overhandigd.

Premies worden ook gegeven aan de speler die het beste stijgt (procentueel) en aan de speler die de langste reeks (procentueel) heeft gemaakt, of naar aanleidng van een huwelijk, geboorte of ziekenhuisverblijf.

Een lijst van kampioenen vind je onder Kampioenen (www.piramime.be/kebildo/pagina/kampioenen).