inloggen

jong-fevlado: Jongerenfestival

De Federatie van Vlaamse Dove en Slechthorende Jongeren of in het kort Jong-Fevlado overkoepelt als organisatie de zes jeugdclubs in Vlaanderen en vertegenwoordigt alle Vlaamse dove en slechthorende kinderen en jongeren van 6 tot 14 en van 15 tot 30 jaar oud. Jong-Fevlado werd opgericht in 1988.

Alle jeugdclubs hebben hun eigen werking, maar focussen zich op dezelfde doelgroep: dove en slechthorende jongeren. Maar de jongeren uit de verschillende jeugdclubs krijgen nog te weinig kans om met elkaar kennis te maken. Jong-Fevlado vindt het belangrijk dat dit wel gebeurt en wil hen de kans bieden om elkaar te leren kennen.

Daarom zijn we heel fier u te kunnen melden dat we een tweedaags jongerenfestival ‘Zoek je talent’ organiseren op 8 en 9 oktober 2010. Dit festival heeft als hoofddoel het creëren van een ontmoetingsplaats voor alle dove en slechthorende jongeren van 15 tot 30 jaar. Zo krijgen deze jongeren de kans om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en elkaar te verrijken.

Er zullen diverse workshops gegeven worden rond theater, poëzie, dans, film, fotografie en mode. De eerste dag kunnen de jongeren van elke workshop proeven. De tweede dag kiezen ze één workshop uit waarin ze zich willen verdiepen. Als afsluiter van het festival kunnen de jongeren aan elkaar tonen wat ze geleerd hebben. ‘s Avonds staat dan ook een open podium geprogrammeerd. Het volledige programma vindt u hier.

We willen u en de leden van uw vereniging of leerlingen van uw school graag uitnodigen op dit evenement! Mogen wij u vragen dit initiatief aan hen bekend te maken door de verspreiding van deze uitnodiging? Alvast bedankt voor uw medewerking!

Meer info over dit festival kunt u vinden op onze website www.jongfevlado.com.

Wij zien u graag op 8 en 9 oktober!

Hoogachtend,

Het Jong-Fevlado Team